BỘ ĐIỀU KHIỂN DEEPSEA

DSE 7320 MKII

Màn hình điều khiển máy phát điện tích hợp giám sát lưới và điều khiển ATS

Giá bán: 7.500.000 - 8.000.000 ( Thay đổi theo thị trường)

DSE8610 MKII

Màn hình điều khiển Hòa đồng bộ & chia tải tự động

Gía bán: 25.500.000 - 27.000.000 VND ( Thay đổi theo thị trường)