BỘ ĐIỀU KHIỂN MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS

Bộ điều khiển máy phát điện Cummins Trung Quốc

Bộ điều khiển máy phát điện Cummins Trung Quốc bao gồm:

Màn hình điều khiển máy phát điện Deepsea. AVR SX440, Board điều tốc EFC Model 3098693, Actutor 3408324, stop solenoi 3054608

Màn hình điều khiển máy phát điện Deepsea 7320

AVR SX44O

Board điều tốc EFC Model 3098693

Stop solenoi 3054608

Actuator 3408324

Bộ điều khiển máy phát điện Cummins Power

Bộ điều khiển máy phát điện Cummins Power bao gồm:

Màn hình điều khiển HMI 211, 220 , 320. Main board pcc 1301,1302, 2100, 3100, 3201, 3300. ECU 850, 570

HMI 211

HMI 220

HMI 320

PCC 1301


PCC 1302

PCC 2100

PCC 3100

PCC 3201

PCC 3300

ECU CM 570

ECU CM 850