MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI CŨ

Máy phát điện Mitsubishi 800kva cũ

Model : MGS800

Công suất: 800 Kva

Đông cơ: S6R-PTA2-S

Đầu Phát: Stamford H6H

Tần số : 50 hz

số pha : 3 pha 380 VAC

Bảng điều khiển MGS 7320

Năm sản xuất 2009

Máy phát điện Mitsubishi 1500 kva cũ

Model : MGS1500

Công suất: 800 Kva

Đông cơ: S16R-PTA-S

Đầu Phát: Stamford LSM1S

Tần số : 50 hz

số pha : 3 pha 380 VAC

Bảng điều khiển MGS 7320

Năm sản xuất 20017

Máy phát điện Mitsubishi 2000 kva cũ

Model : MGS2000

Công suất: 2000 Kva

Đông cơ: S16R-PTA2-S

Đầu Phát: Stamford LS1L7

Tần số : 50 hz

số pha : 3 pha 380 VAC

Bảng điều khiển MGS 7320

Năm sản xuất 20017