MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO CŨ

Máy phát điện Denyo 13 KVA cũ

Model : DCA-13LSK

Công suất: 13 Kva

Đông cơ: Kubota D1403-K3A

Đầu Phát: Denyo

Tần số : 50 hz

số pha : 3 pha 380 VAC

Bảng điều khiển Denyo

Năm sản xuất 2009

Máy phát điện Denyo 15 KVA cũ

Model : DCA-13ES

Công suất: 15 Kva

Đông cơ: Kubota D1703-K3A

Đầu Phát: Denyo

Tần số : 50 hz

số pha : 3 pha 380 VAC

Bảng điều khiển Denyo

Năm sản xuất 2012

Máy phát điện Denyo 25 KVA cũ

Model : DCA-25ES

Công suất: 25 Kva

Đông cơ: Isuzu AA-4LE2

Đầu Phát: Denyo

Tần số : 50 hz

số pha : 3 pha 380 VAC

Bảng điều khiển Denyo

Năm sản xuất 2015

Máy phát điện Denyo 35 KVA cũ

Model : DCA-35SPK

Công suất: 35 Kva

Đông cơ: Kubota V3300-EB

Đầu Phát: Denyo

Tần số : 50 hz

số pha : 3 pha 380 VAC

Bảng điều khiển Denyo

Năm sản xuất 2010

Máy phát điện Denyo 45 KVA cũ

Model : DCA-45ES

Công suất: 45 Kva

Đông cơ: Isuzu BB-4JG1T

Đầu Phát: Denyo

Tần số : 50 hz

số pha : 3 pha 380 VAC

Bảng điều khiển Denyo

Năm sản xuất 2007


Máy phát điện Denyo 60 KVA cũ

Model : DCA-60ES

Công suất: 60 Kva

Đông cơ: Isuzu BB-4BG1T

Đầu Phát: Denyo

Tần số : 50 hz

Số pha : 3 pha 380 VAC

Bảng điều khiển Denyo

Năm sản xuất 2008

Máy phát điện Denyo 75 KVA cũ

Model : DCA-75ES

Công suất: 75 Kva

Đông cơ: Isuzu A-6BG1

Đầu Phát: Denyo

Tần số : 50 hz

Số pha : 3 pha 380 VAC

Bảng điều khiển Denyo

Năm sản xuất 2005

Máy phát điện Denyo 100 KVA cũ

Model : DCA-100ES

Công suất: 100 Kva

Đông cơ: Isuzu DD-6BG1T

Đầu Phát: Denyo

Tần số : 50 hz

Số pha : 3 pha 380 VAC

Bảng điều khiển Denyo

Năm sản xuất 2008

Máy phát điện Denyo 125 KVA cũ

Model : DCA-125ES

Công suất: 125 Kva

Đông cơ: Komatsu SAA6D102E-2-A

Đầu Phát: Denyo

Tần số : 50 hz

Số pha : 3 pha 380 VAC

Bảng điều khiển Denyo

Năm sản xuất 2010

Máy phát điện Denyo 150 KVA cũ

Model : DCA-150ES

Công suất: 150 Kva

Đông cơ: Komatsu SAA6D102E-2-D

Đầu Phát: Denyo

Tần số : 50 hz

Số pha : 3 pha 380 VAC

Bảng điều khiển Denyo

Năm sản xuất 2010

Máy phát điện Denyo 220 KVA cũ

Model : DCA-220ES

Công suất: 220 Kva

Đông cơ: Komatsu SAA6D125E-2-B

Đầu Phát: Denyo

Tần số : 50 hz

Số pha : 3 pha 380 VAC

Bảng điều khiển Denyo

Năm sản xuất 2010

Máy phát điện Denyo 300 KVA cũ

Model : DCA-300ES

Công suất: 300 Kva

Đông cơ: Komatsu SAA6D125E-2-B

Đầu Phát: Denyo

Tần số : 50 hz

Số pha : 3 pha 380 VAC

Bảng điều khiển Denyo

Năm sản xuất 2010

Máy phát điện Denyo 400KVA cũ

Model : DCA-400ES

Công suất: 400 Kva

Đông cơ: Komatsu SA6D140E-3-A

Đầu Phát: Denyo

Tần số : 50 hz

Số pha : 3 pha 380 VAC

Bảng điều khiển Denyo

Năm sản xuất 2010

Máy phát điện Denyo 500 KVA cũ

Model : DCA-500ES

Công suất: 500 Kva

Đông cơ: Komatsu SAA6D102E-3-B

Đầu Phát: Denyo

Tần số : 50 hz

Số pha : 3 pha 380 VAC

Bảng điều khiển Denyo

Năm sản xuất 2010

Máy phát điện Denyo 600 KVA cũ

Model : DCA-150ES

Công suất: 150 Kva

Đông cơ: Komatsu SA6D170-A-1

Đầu Phát: Denyo

Tần số : 50 hz

Số pha : 3 pha 380 VAC

Bảng điều khiển Denyo

Năm sản xuất 2011

Máy phát điện Denyo 800 KVA cũ

Model : DCA-800ES

Công suất: 800 Kva

Đông cơ: Komatsu SA12V140

Đầu Phát: Denyo

Tần số : 50 hz

Số pha : 3 pha 380 VAC

Bảng điều khiển Denyo

Năm sản xuất 2008

Máy phát điện Denyo 1000 KVA cũ

Model : DCA-150ES

Công suất: 150 Kva

Đông cơ: Komatsu SAA12V140

Đầu Phát: Denyo

Tần số : 50 hz

Số pha : 3 pha 380 VAC

Bảng điều khiển Denyo

Năm sản xuất 2010