MÁY PHÁT ĐIỆN AIRMAN CŨ

Máy phát điện cũ Airman 13 kva cũ

Model : SDG13

Công suất: 13 Kva

Đông cơ: Kubota D1403-K3A

Đầu Phát: Airman

Tần số : 50 hz

số pha : 3 pha 380 VAC

Bảng điều khiển Airman

Năm sản xuất 2009

Máy phát điện cũ Airman 25 kva cũ

Model : SDG25

Công suất: 25 Kva

Đông cơ: KUBOTA V2403-K3A

Đầu Phát: Airman

Tần số : 50 hz

số pha : 3 pha 380 VAC

Bảng điều khiển Airman

Năm sản xuất 2009

Máy phát điện cũ Airman 45 kva cũ

Model : SDG45

Công suất: 45 Kva

Đông cơ: KUBOTA V3600-T-K3A

Đầu Phát: Airman

Tần số : 50 hz

số pha : 3 pha 380 VAC

Bảng điều khiển Airman

Năm sản xuất 2008

Máy phát điện cũ Airman 60 kva cũ

Model : SDG60

Công suất: 60 Kva

Đông cơ: ISUZU BJ-4JJ1X

Đầu Phát: Airman

Tần số : 50 hz

số pha : 3 pha 380 VAC

Bảng điều khiển Airman

Năm sản xuất 2012

Máy phát điện cũ Airman 100 kva cũ

Model : SDG100

Công suất: 100 Kva

Đông cơ: ISUZU DD-6BG1T

Đầu Phát: Airman

Tần số : 50 hz

số pha : 3 pha 380 VAC

Bảng điều khiển Airman

Năm sản xuất 2012