MÁY PHÁT ĐIỆN CŨ 13 KVA

Giới thiệu - Máy phát điện cũ 13 KVA

Máy phát điện 13 kva là máy phát điện 3 pha 380 VAC sử dụng nhiên liệu diezel, có công suất điện bằng 13 KVA và đã qua sử dụng

Phân loại máy phát điện cũ 13KVA

  1. Máy phát điện cũ 13 kva Dự Phòng ( dự phòng mất điện lưới)

  2. Máy phát điện cũ 13kva Liên Tục ( sử dụng liên tục cho công trình không có lưới và những công việc đặc thù)

Chất lượng của máy phát điện cũ 13 kva

Chất lượng của máy phát điện cũ 13 kva phụ thuộc vào thời gian sử dụng, tính chất đặc thù và môi trường làm việc

Thông số cơ bản của máy phát điện cũ

Thông số cơ bản của một máy phát điện 13 KVA được biết thông qua Name part ví dụ như hình bên

Các chủng loại máy phát điện cũ 13 kva

Máy phát điện cũ 13 kva Denyo

Máy phát điện cũ 13 kva Airman